Absolvované horolezecké výstupy a expedície

Nielen v Európe, ale vo viacerých horstách sveta.